Có mấy loại Visa Hàn Quốc dành cho người Việt Nam

Đăng bởi ĐÀO VĂN HƯƠNG vào lúc 05/08/2019

Tùy theo tình trạng và mục đích lưu trú khác nhau mà chức năng, đặc điểm hay thời hạn của các loại visa Hàn Quốc sẽ khác nhau. Về cơ bản visa Hàn Quốc được phân thành 4 loại sau:

Visa ngoại giao, công vụ, hợp tác:

A-1 ; A-2; A-3

Visa lao động bao gồm:

E-1: Visa Giáo sư.

E-2: Visa Giảng viên ngoại ngữ.

E-3: Visa Nghiên cứu.

E-4: Visa Hỗ trợ Kỹ thuật.

E-5: Visa Chuyên gia.

E-6: Visa Nghệ thuật/Giải trí.

E-7: Visa Kỹ sư chuyên nghành.

E-9: Visa Lao động phổ thông.

E-10: Visa Lao động trên tàu thuyền.

H-1: Visa Lao động ngày lễ.

Visa lưu trú ngắn hạn và hoạt động phi lợi nhuận:

C-1: Visa phóng viên tạm trú.

C-2: Visa thương mại ngắn hạn.

C-3: Visa du lịch ngắn hạn.

C-4: Visa Lao động ngắn hạn.

Visa lưu trú dài hạn:

D-1: Visa Văn hóa/Nghệ thuật.

D-2: Visa du học.

D-3: Visa Đào tạo sản xuất.

D-4: Visa Đào tạo tổng hợp.

D-5: Visa phóng viên thường trú.

D-8: Visa hợp tác đầu tư.

D-9: Visa hợp tác thương mại.

F-1: Visa thăm viếng người thân.

F-2: Visa định cư.

F-3: Visa diện bảo lãnh.

F-5: Visa định cư vĩnh viễn.

G-1: Các loại khác.

Để có một bộ hồ sơ đẹp đạt tỷ lệ đậu cao (99%), xin liên hệ bộ phận tư vấn: 02436 332 532 / 02466 722 141 / 096 379 1982 

OTV tổng hợp

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: